Služba péče o dítě je poskytována za částečnou úhradu nákladů rodiči. Další část nákladů je hrazena z dotace.

 

Můžete uplatnit daňovou slevu na dítě umístěné v dětské skupině, což činí 12 200 Kč pro rok 2018.

 

ZÁŘÍ – ČERVEN

 

 

 

 

VĚK DÍTĚTE

3 dny v týdnu

 

stravné

2 dopoledne v týdnu

3 dopoledne v týdnu

5 dopolední

5 dnů

stravné

oběd

+

odpol. svačina

 

 

 

 

 

Kč / měsíc

 

 

 

Kč / měsíc (den navíc)

 

 

 

 

 

Kč / měsíc

 

 

 

 

 

Kč / měsíc

oběd

odpolední svačina

 

 

 

 

celkem

Kč / měsíc

(den navíc)

40 + 10 Kč /den

40 Kč/ den

10 Kč / den

2 – 3 roky

2 500 (140)

600

1 300

2 000

(70)

2 500

2 800

800

200

1 000

3 a více

let

2 000 (110)

600

1 100

1 500

(55)

2 000

2 300

800

200

1000

 

ČERVENEC – SRPEN (letní provoz)

 

1. července 2016

29. - 31. srpna 2016

1. září 2017

Pro děti s platnou smlouvou je školné v tyto dny

nulové.

 

 

1 250

za 1 týden včetně jídla a pití

 

700 Kč

dopolední docházka

 

V případě jednorázové návštěvy činí platba 300 Kč/den (bez stravy).

 

Přednostně přijímáme děti na celodenní plnou docházku.