Služba péče o dítě je poskytována za částečnou úhradu nákladů rodiči. Další část nákladů je hrazena z dotace.

 

Můžete uplatnit daňovou slevu na dítě umístěné v dětské skupině, což činí 12 200 Kč pro rok 2018.

 

ZÁŘÍ – ČERVEN

  školkovné podle docházky dítěte
VĚK DÍTĚTE 5dnů/
týden
4 dny/
týden
3 dny/
týden
2 dny/
týden
3 dopo/
týden
2 dopo /týden
Počet dnů / měsíc 21 17 13 8 13 8
2-3 roky 2 800 Kč 2 600 Kč 2 500 Kč 1 600 Kč 2 000 Kč 1 300 Kč
3 a více let 2 300 Kč 2 100 Kč 2 000 Kč

STRAVNÉ - oběd 43 Kč + odpolední svačina 10 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ČERVENEC – SRPEN (letní provoz)

1 250

za 1 týden včetně jídla a pití

 

700 Kč

dopolední docházka

 

V případě jednorázové návštěvy činí platba 300 Kč/den (bez stravy).

 

Přednostně přijímáme děti na celodenní plnou docházku.