Provozní řád

Ke stažení: Provozní řád - vnitřní pravidla.pdf  (obsažena kriteria k přijímání do Přírodního klubu Mraveniště). Dodatek k provoznímu rádu PKM.pdf

(Krizový plán, Pravidla pro vyřizování stížností, Ochrana zdraví, Bezpečnost na akcích, Ochrana osobních údajů, Podmínky zacházení s majetkem, Kriteria pro přijetí dítěte)

 

Mraveniště bude mít ve školním roce 2018/ 2019 ZAVŘENO:

28. 9.

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

24. 12.

Štědrý den

ŠKOLKA ZAVŘENA

25. 12.

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

26. 12.

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

27.- 31. 12.

Vánoční prázdniny

ŠKOLKA ZAVŘENA

1. 1.

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

4. - 8. 3.

Jarní prázdniny

Omezený provoz

19. 4.

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

22. 4.

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

1. 5.

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

8. 5.

Státní svátek

ŠKOLKA ZAVŘENA

1. - 5. 7.

Letní prázdniny

ŠKOLKA ZAVŘENA

8. - 12. 7.

Letní prázdniny

ŠKOLKA ZAVŘENA

19. - 23. 8. Letní prázdniny ŠKOLKA ZAVŘENA
8. - 12. 7. Letní prázdniny ŠKOLKA ZAVŘENA

26. - 30. 8.

Přípravný týden

omezený provoz

Mraveniště je zavřené ve dnech státních svátků a v určených týdnech vánočních a letních prázdnin.

 

Volna a prázdniny pro školáky se na Mraveniště nevztahují.